Byggetilsyn

JS Rådgivende Ingeniører har solid erfaring med at foretage tilsyn i forbindelse med nybyggeri.

Selvom det fleste byggefirmaer har erfaring med opførelse af nye parcelhuse, er det oftest mindre håndværkervirksomheder, der foretager arbejdet på pladsen, hvor kvaliteten kan variere. 

 

Vores byggesagkyndige sikrer dig en tryg og sikker byggeproces, hvor vi sørger for, at byggeriet opføres efter byggetekniske standarder. Vores byggetilsyn består af en række stikprøvekontroller af de vigtige konstruktioner og bygningsdele under opførelse. Qua vores erfaring foretages tilsyn på de tidspunkter, hvor der er størst risiko for, at der sker fejl med stor betydning for byggeriet. Vores rådgivning strækker sig igennem hele byggeperioden, lige fra kontraktindgåelsen til afleveringsforretning. 

 

Efter hvert tilsyn udarbejder vores byggesagkyndige et tilsynsnotat, som beskriver de forhold, der er konstateret ved tilsyn og suppleret med billeder. Vores byggesagkyndig tager gerne dialogen med entreprenøren på pladsen, og vi følger ligeledes op på opmærksomhedspunkterne ved det næste tilsyn. På den måde sikrer vi, at fejlene udbedres undervejs. 

Vores byggetilsyn omfatter typisk følgende: