Energiramme og varmetabsberegninger

JS RÅDGIVENDE INGENIØRER HAR DE helt RIGTIGE KOMPETENCER TIL AT UDARBEJDE dine VARMETABSBEREGNINGER ELLER ENERIGRAMME BEREGNINGER JF. BR18 ELLER BR20

Når du skal opføre et nyt byggeri, eller du skal udføre en tilbygning til en eksisterende bygning, kræves der en dokumentation på, at energikravet er overholdt i de nye konstruktionsdele.

 

Myndighederne stiller krav til, at varmetabet i nye konstruktionsdele i en tilbygning ligger inden for det maksimalt tilladelige varmetab.

Disse er beskrevet i bygningsreglementet.

 

Ved et nyt byggeri skal der udarbejdes en ny energiramme, der dokumenterer, at energiforbruget er inden for den tilladelige energiramme. Overholder energirammen ikke de opgivende krav i gældende bygningsreglement, kan du f.eks. komme ud for at skulle formindske arealet på vinduerne eller anvende en anden type vindue med lavere u-værdi. Det kan også være, at du bliver nødt til at installere solceller på taget eller lign.

 

JS Rådgivende kan hjælpe med at udarbejde varmetabsberegninger på tilbygninger eller energirammer på nybyggerier.