Statiske Beregninger

JS RÅDGIVENDE INGENIØRER ER SPECIALISTER INDEN FOR STATISKE BEREGNINGER OG STABILITETSBEREGNINGER

Uanset om du skal opføre en privatbolig med enkelt eller flere etager eller ombygge på en eksisterende ejendom, kan JS Rådgivende Ingeniører hjælpe med at udarbejde de nødvendige statiske beregninger.

 

De statiske beregninger omfatter de nødvendige ingeniørberegninger, som påviser, at et byggeri overholder de gældende normer og den gældende lovgivning, der er påkrævet for at ombygningen kan godkendes af myndighederne.

Udover at være dokumentationskrav overfor myndighederne, så udgør de statiske beregninger grundprincipperne i, hvordan et byggeri skal udføres.

 

JS Rådgivende Ingeniører er specialister inden for faget, og vi bestræber os på at imødekomme bygherrens og arkitekternes ønsker. Dette opnås ved at udføre de traditionelle statiske beregninger eller avanceret FEA-simuleringer.

 

Beregning af ejendoms stabilitet er også påkrævet af myndighederne. Derudover er det en nødvendighed for at sikre byggeriets stabiliserende modstandsstyrke imod væltning.

JS Rådgivende Ingeniører har de rigtige kompetencer inden for dette felt og kan hjælpe med at sikre stabiliteten i et byggeri. 

Fundamentet i et byggeri er det, der sikrer, at byggeriet står korrekt på en byggegrund. Fundamentet skal dimensioneres på baggrund af en geoteknisk undersøgelse, der beskriver jordens styrke – og deformationsegenskaber.

 

JS Rådgivende Ingeniører hjælper med at læse de geotekniske undersøgelser på grunden og dimensionere den nødvendige funderingsmetode.

Statiske beregninger anvendes typisk ved følgende lejligheder: