Projekt

Forstærkning af tagkonstruktion ifm. opførsel af to nye kviste i Assens

Ydelser

Disse ydelser er udarbejdet af JS Rådgivende ingeniører:

JS Rågivende Ingeniører er blevet hyret til at genberegne eksisterende tagkonstruktion samt forstærke tagkonstruktionen i forbindelse med opførelsen af to nye kviste. Opgaven blev løst i tæt dialog med bygherren og entreprenøren. Ingeniørens genberegninger af tagkonstruktion resulterede i at tagkonstruktion skulle forstærkes. Ingeniøren var også ansvarlig for at dimensionere kvistene.

Vil du se

Andre referencer?