Projekt

Nybyggeri i Hillerød

Ydelser

Disse ydelser er udarbejdet af JS Rådgivende ingeniører:

I forbindelse med opførsel af ny ejendom i Hillerød er JS Rådgivende Ingeniører blevet hyret til at udføre fyldestgørende statisk dokumentationsrapport. Geotekniske undersøgelser på grunden har konkluderet, at der træffes bæredygtige aflejringer i 5,3 m dybde under terræn. Der blev anvendt pælefundering i form af rammede jernbeton pæle. Boligen bestod af en kælder og en Stue-etage.

Dæk i kælderen blev udført som selvbærende, hvilende på pæle understøttede fundamentsbjælker. JS Rådgivende Ingeniører har været ansvarlig for at dimensionere fundamentsbjælker, selvbærende betondæk, samt placering af pæle.

Vil du se

Andre referencer?