Tilbygning og renovering af Villa i Odense

Dette seneste projekt om tilbygning og renovering af en villa i Odense præsenterer en tilbygning på 45 kvadratmeter, der integrerer sig sømløst med den eksisterende struktur. Udvidelsen mod nord-vest skaber en forlængelse af hjemmet ud mod den store have på matriklen. Dette projekt blev udført i tæt samarbejde med vores dygtige arkitektpartnere hos SPEAKK, der […]

Nybyg af 2-plans Villa i Haderslev

JS Rådgivende Ingeniører ApS er stolte over at have været involveret i udarbejdelsen af både myndighedsprojektet og hovedprojektet til en imponerende 2-plans arkitekttegnet villa. Villaens fundament blev nøje planlagt med kældervægge udført i holdbare fundablokke, mens stueetagen blev konstrueret med insitu-støbt betondæk med gasbeton vægge, der sikrer en solid og energieffektiv struktur. Den udkragede tagkonstruktion […]

Tilbygning på 53 m2 til eksisterende sommerhus

JS Rådgivende Ingeniører har udarbejdet konstruktionsprojekt for et eksisterende sommerhus. Projektet omfattede udarbejdelse af statiske beregninger og præcise detalje tegninger. Dette var afgørende for at skabe en solid og harmonisk sammenbygning mellem eksisterende sommerhus og den nye tilbygning

Utraditionel løsning til tilbygning i Dragør

I dette byggeri er der flere elementer, der skal gå op i en højere enhed. Det har ført til en noget utraditionel, men velfungerende løsning. Da vi i det nye byggeri skulle tage højde for et allerede planlagt vindue, opstod der et behov for at gøre den bærende søjle forskudt. Dette krævede ekstra ingeniørberegninger og […]

Tilbygning i Charlottenlund på 61 kvm, i stue og 1.sal

Et spændende tilbygningsprojekt vi har hjulpet vores bygherre med i Charlottenlund. Projektet har omfattet en tilbygning på 61 m2 på hhv. stue og 1. sal, i forlængelse af eksisterende bolig. Projektet blev løst inden for aftalt tid og pris og i fællesskab med vores dygtige samarbejdspartner. JS Rådgivende Ingeniører har udført statiske beregninger, stabilitetsberegninger, fundamentsberegninger […]

TILBYGNING PÅ 49 M2 PÅ EN FAMILIEHUS I HERLEV

Statiske beregninger

Beskrivelse af projektet: Der er opført en tilbygning på et enfamiliehus i Herlev. Den nye tilbygning er udført med et træskelet i ydervæggen og tagkonstruktion beklædt med eternittag. Tilbygning ligger i forlængelse af eksisterende sydvest facade som man kan se på plantegningerne. Projektet er udarbejdet i samarbejde med arkitekterne Skitseprojekt. JS Rådgivende Ingeniører har leveret følgende […]

Statiske beregninger på opbygning af kvist i Odense SV (21-0028)

Statiske beregninger

JS Rådgivende Ingeniører er blevet hyret til at udføre statiske beregninger, varmetabsberegning samt myndighedsgodkendelse (Byggeansøgning), på en tagkonstruktion i forbindelse med opførelsen af nye kviste. Byggetilladelsen blev søgt via ’Byg og Miljø, og tildelt inden for meget kort tid, hvor efter de statiske beregninger og varmetabsberegninger blev udført. Opgaven blev afsluttet inden for meget kort […]

Forstærkning af tagkonstruktion ifm. opførsel af to nye kviste i Assens

Statiske beregninger

JS Rågivende Ingeniører er blevet hyret til at genberegne eksisterende tagkonstruktion samt forstærke tagkonstruktionen i forbindelse med opførelsen af to nye kviste. Opgaven blev løst i tæt dialog med bygherren og entreprenøren. Ingeniørens genberegninger af tagkonstruktion resulterede i at tagkonstruktion skulle forstærkes. Ingeniøren var også ansvarlig for at dimensionere kvistene.

Nybyggeri i Hillerød

Statiske beregninger

I forbindelse med opførsel af ny ejendom i Hillerød er JS Rådgivende Ingeniører blevet hyret til at udføre fyldestgørende statisk dokumentationsrapport. Geotekniske undersøgelser på grunden har konkluderet, at der træffes bæredygtige aflejringer i 5,3 m dybde under terræn. Der blev anvendt pælefundering i form af rammede jernbeton pæle. Boligen bestod af en kælder og en […]

Udnyttelse af loftrum – Ombygning Hvidovre

Statiske beregninger

I forbindelse med en større ombygning på en ejendom i Hvidovre bestående af en kælder, stue og 1 sal, er JS Rådgivende Ingeniører blevet hyret til at udføre statiske beregninger, stabilitesberegninger, varmetabsberegninger samt søge byggetilladelse på vegne af bygherren. Bygherren ønskede at udføre følgende moderniseringer i ejendommen Projektet er udarbejdet i samarbejde med arkitekterne Skitseprojekt.