TILBYGNING PÅ 49 M2 PÅ EN FAMILIEHUS I HERLEV

Statiske beregninger

Beskrivelse af projektet: Der er opført en tilbygning på et enfamiliehus i Herlev. Den nye tilbygning er udført med et træskelet i ydervæggen og tagkonstruktion beklædt med eternittag. Tilbygning ligger i forlængelse af eksisterende sydvest facade som man kan se på plantegningerne. Projektet er udarbejdet i samarbejde med arkitekterne Skitseprojekt. JS Rådgivende Ingeniører har leveret følgende […]

Statiske beregninger på opbygning af kvist i Odense SV (21-0028)

Statiske beregninger

JS Rådgivende Ingeniører er blevet hyret til at udføre statiske beregninger, varmetabsberegning samt myndighedsgodkendelse (Byggeansøgning), på en tagkonstruktion i forbindelse med opførelsen af nye kviste. Byggetilladelsen blev søgt via ’Byg og Miljø, og tildelt inden for meget kort tid, hvor efter de statiske beregninger og varmetabsberegninger blev udført. Opgaven blev afsluttet inden for meget kort […]

Forstærkning af tagkonstruktion ifm. opførsel af to nye kviste i Assens

Statiske beregninger

JS Rågivende Ingeniører er blevet hyret til at genberegne eksisterende tagkonstruktion samt forstærke tagkonstruktionen i forbindelse med opførelsen af to nye kviste. Opgaven blev løst i tæt dialog med bygherren og entreprenøren. Ingeniørens genberegninger af tagkonstruktion resulterede i at tagkonstruktion skulle forstærkes. Ingeniøren var også ansvarlig for at dimensionere kvistene.

Nybyggeri i Hillerød

Statiske beregninger

I forbindelse med opførsel af ny ejendom i Hillerød er JS Rådgivende Ingeniører blevet hyret til at udføre fyldestgørende statisk dokumentationsrapport. Geotekniske undersøgelser på grunden har konkluderet, at der træffes bæredygtige aflejringer i 5,3 m dybde under terræn. Der blev anvendt pælefundering i form af rammede jernbeton pæle. Boligen bestod af en kælder og en […]

Udnyttelse af loftrum – Ombygning Hvidovre

Statiske beregninger

I forbindelse med en større ombygning på en ejendom i Hvidovre bestående af en kælder, stue og 1 sal, er JS Rådgivende Ingeniører blevet hyret til at udføre statiske beregninger, stabilitesberegninger, varmetabsberegninger samt søge byggetilladelse på vegne af bygherren. Bygherren ønskede at udføre følgende moderniseringer i ejendommen Projektet er udarbejdet i samarbejde med arkitekterne Skitseprojekt.

Tilbygning på sommerhus i Nykøbing

Statiske beregninger

S Rådgivende Ingeniører har udarbejdet statiske beregninger på en kipbjælke samt bærende limtræsøjler i forbindelse med en tilbygning på 72 m2 på sommerhus i Nykøbing. Projektet blev løst i tæt dialog med arkitekter fra skitseprojekt samt bygherren. JS Rådgivende Ingeniører, har også været ansvarlig for at udføre varmetabsberegning på den nye tilbygning. 

Opførelse af enfamiliehus i Esbjerg

Statiske beregninger

JS Rådgivende Ingeniører har udført statiske beregninger på et nyt hus i Esbjerg Ejendommen blev bygget med moderne ensidig taghældning, med rene linjer. Det er et plans hus uden kælder, med indbygget garage og redskabsrum.

Ombygning af bolig

Statiske beregninger

I forbindelse med en større ombygning af ejendommen beliggende i Odense N, har bygherren hyret JS Rådgivende Ingeniører til at udføre de nødvendige statiske beregninger. Bygherren ønskede at modernisere boligen og gøre den rummeligere ved at nedrive vægge og udskifte vinduer. Nogle af væggene blev konstateret bærende, disse blev erstattet med bærende stålbjælker. Derudover, så […]

Nedrivning af bærende væg i Roskilde

Statiske beregninger

Bygherren har hyret JS Rådgivende Ingeniører i forbindelse med et ønske om at nedrive en eksisterende bærende væg imellem køkken og opholdsstue. JS har udarbejdet statiske beregninger og udviklet en løsning som skal erstatte den bærende væg.

Nedrivning af bærende væg i Haarby

Statiske beregninger

Bygherren havde hyret JS Rådgivende Ingeniører ifm. et ønske at få forstørret stuerummet ved at fjerne den eksisterende bærende væg, der har til formål at understøtte et eksisterende etagedæk på 1. sal. Her har JS stået for at udvikle et løsningforslag som kan erstatte den bærende væg, en bærende stålbjælke blev løsningen. Projektet blev løst i samarbejde med bygherren hvor de […]